Forbundstyrets bestemmelser om samarbeidsavtale klubb og selskap