NFF og NIF lover

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite (NIF).

Viking Fotballklubb er underlagt "Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov" og "Norges fotballforbunds lov", med tilhørende regler og bestemmelser.

Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslagets uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

Følg linkene for å komme til lovverkene: