Hensikt med styrende dokumenter

Dette dokumentet beskriver hvordan Viking Fotballklubb er organisert og styres.

Deler av Styrende dokumenter (nødvendige dokument) skal være tilgjengelig for klubbens medlemmer, ansatte og tillitsvalgte på klubbens nettside www.viking-fk.no

Ansatte, styremedlemmer og medlemmer i ulike utvalg i klubben, skal motta et komplett eksemplar med alle vedlegg ved tiltredelse. Daglig leder i klubben er ansvarlig for at dette gjøres, samt at eventuelle revisjoner gjøres tilgjengelig for de nevnte personer i klubben.

Dokumentet revideres årlig og er sist vedtatt av Styret i Viking Fotballklubb 14. august 2017, slik den her fremkommer.

Figurene nedenfor viser modell over Viking FK's virksomhet.